02.12.2017
13:40
Innherred – Jonsborg
Charlottenlund V.G.S
6-1
02.12.2017
15:30
Innherred – Ranheim
Charlottenlund V.G.S
1-3
02.12.2017
17:20
Trondheim Troll – Innherred
Charlottenlund V.G.S
5-4
07.01.2018
11:25
Innherred – Melhus
Charlottenlund V.G.S
4-2
07.01.2018
14:10
Freidig – Innherred
Charlottenlund V.G.S
3-1
07.01.2018
16:00
Jonsborg – Innherred
Charlottenlund V.G.S
3-3
13.01.2018
11:50
NTNUI – Innherred
Charlottenlund V.G.S
5-1
13.01.2018
14:35
Ranheim – Innherred
Charlottenlund V.G.S
5-0
13.01.2018
17:20
Innherred – Trondheim Troll
Charlottenlund V.G.S
3-5
28.01.2018
12:55
Vegakameratene 2 – Innherred
Steinkjerhallen
2-5
28.01.2018
15:40
Innherred – NTNUI
Steinkjerhallen
0-0
17.02.2018
11:25
Melhus – Innherred
Leangenhallen
3-2
17.02.2018
15:05
Innherred – Vegakameratene 2
Leangenhallen
7-1
17.02.2018
16:55
Innherred – Freidig
Leangenhallen
3-6